สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและวิธีรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเรายังคงไม่ทราบลักษณะการเกิดและสาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งอย่างชัดเจนนะคะ แต่เรารู้ว่าโรคมะเร็งมีสาเหตุส่งเสริมได้จากหลายสาเหตุดังนี้

 1. เชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งโพรงจมูก หรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะอาหารมีคนพบว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ
 2. พยาธิใบไม้ในตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
 3. สารเคมีหลายชนิดก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น พวกแอสเบสทอส ทำให้เกิดมะเร็งปอด นิเกิล โครเมี่ยม เป็นต้น
 4. ยาบางชนิด เช่น ยาฮอร์โมน ซึ่งไม่ควรจะรับประทานเอง ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือยารักษามะเร็งบางชนิด เป็นต้น
 5. การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา

ดังนั้นเราควร พยายามหลีกเลี่ยงจากสารก่อมะเร็งดังที่กล่าวแล้ว เช่น พยายามอย่าสูบบุหรี่ อย่าดื่มสุรามากเกินไป พยายามใช้ชีวิตให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็จะสามารถช่วยให้คุณลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ

วิธีการโรครักษามะเร็งในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวไกล และพัฒนาไปมาก การรักษาโรคมะเร็งจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ได้แก่

 1.  การทำเคมีบำบัด
 2.  การฉายแสง
 3.  การผ่าตัด
 4.  การผ่าตัดโดยใช้รังสีแกรมม่า
 5.  การปลูกถ่ายไขกระดูก
 6.  การรักษาด้วยฮอร์โมน
 7.  การฝั่งแร่
 8.  การาใช้สารกัมตรังสีรักษา

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องถึงวิธีการรักษาในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นเราจึงควรติดตามข่าวสารข้อูลตลอดเวลานะคะ