โรคมะเร็งชนิดต่างๆที่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ ทางการแพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตการอยู่รอดที่ยาวนานเท่ากับบุคคลปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็งที่พบ เพราะมะเร็งระยะ เริ่มแรกย่อมมีการตอบสนอง ต่อการรักษาหรือมีโอกาสหายมากกว่าระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย

โรคมะเร็งชนิดต่างๆที่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบัน ที่สำคัญ มีดังนี้

ได้แก่

 1. มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมป์โฟ ไซติค ลิวคีเมีย
 2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอร์ดกิ้น
 3. มะเร็งไตในเด็กชนิด วิมส์ ทูเมอร์
 4. มะเร็งลูกอัณฑะ
 5. มะเร็งกระดูก ชนิด อ๊อสติโอเจนนิค ซาร์โคม่า
 6. มะเร็งรังไข่ชนิดเนื้อเยื่อบุผิว
 7. มะเร็งผิวหนังบางชนิดเช่น Basal cell carcinoma
 8. มะเร็งเต้านม
 9. มะเร็งปอดชนิด Small cell
 10. มะเร็งหลังโพรงจมูก
 11. มะเร็งชนิดเนื้อเยื่อ Germ cell